Suede microfiber series

Contact information

RealName:Wen Wu Li

Mobile:13509025675

Email:wilson@shouzhonghk.com

CompleteAddress:NO.40 of the South Exhibition Road in the East, Hou Jie Town Houjie town Dongguan Guangdong

WebSiteUrl:http://www.shouzhonghk.com


Dongguan Shouzhong Industrial Co.,LTD


Contacts:Wen Wu Li         website:http://www.shouzhonghk.com

Mobile:13509025675         Email:wilson@shouzhonghk.com

NO.40 of the South Exhibition Road in the East, Hou Jie Town Houjie town Dongguan Guangdong

WeChat official account
Wechat applet
Mobile phone end

Copyright ©2020 Dongguan Shouzhong Industrial Co.,LTD    Technical support:Acshoes(Management login